Borçlar ödenmezse ameliyat ve tetkikler yapılamayacak

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’deki ortopedi ve omurga cerrahi alanında tıbbi cihaz üretimi yapan firmaların Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tamamını tahsil edinceye kadar tıbbi cihaz temini yapmayacaklarını açıkladıklarını duyurdu. TTB, sorun giderilmediği taktirde kısa süre sonra ameliyat ve tetkiklerin yapılamayacağını aktardı.